Afstand van verhaal

Elke deelnemer wordt geacht om het gegevensformulier en het document voor afstand van verhaal down te loaden en te vervolledigen. Deze worden ten laatste op de dag van het evenement afgegeven tijdens het onthaal aan de organisator. Om het onthaal vlot te laten verlopen en om geen vertragingen op te lopen vragen we u, indien mogelijk, dit al op voorhand te doen via mail info@begeluxrally.com voor 10 juni 2022.

De organisatie zal zich genoodzaakt voelen de deelname te weigeren mochten de nodige documenten ontbreken.

De gegevensformulier wordt u automatisch per mail toegestuurd naar de deelnemers na ontvangst van betaling of kan hier in PDF-formaat gedownload worden.

PDF- Gegevensformulier

PDF- Afstand verhaal